Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiñti
Reikšmė:
(sich) einen Splitter einreißen
Straipsnelis:
žr. šeiva
Šaltinis:
Gliwa 2008b, 41–60
Antraštė:
šìnti
Reikšmė:
pašinti, varyti rakštį
Straipsnelis:
Priešdėlinės darybos painiojimas, netaisyklingas žodžių skaidymas lemia žodžių perdirbimus: lie. šìnti (Lazūnai) ‘pašinti, varyti rakštį’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2011a, 62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas