Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
širvis
Reikšmė:
kiškis
Straipsnelis:
žr. širmas
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 220
Antraštė:
širvis
Reikšmė:
kiškis
Straipsnelis:
Lie. širvis ‘kiškis’ (šir̃vas ‘pilkas’, p. 119), atrodo, yra kalkė, le. szarak ‘kiškis’ (: szary ‘pilkas’).
Šaltinis:
Otrębski 1950c, 277
Antraštė:
šir̃vis
Reikšmė:
pilkas/pilkas arklys
Straipsnelis:
[str. apie ide. cervidae pavadinimus] Turime pastebėti, kad ide. *elEen- palikuonys niekada nereiškia stirnos […], nors *k̑er- palikuonys gali reikšti, pvz., pr. sirwis [275] ‘Reh’ [toliau išnaša]. Pra-baltų širwi-, kuris yra pr. sirwis pirmtakas, taip pat galimas įžiūrėti suomių skolinyje hirwi ‘briedis, taurusis elnias’. Suomių skolinio reikšmės pakanka, kad paneigtume Frenkelio nuomonę [1965, 989], kad pr. žodį reikia sieti su lie. šir̃vis ‘pilkas / pilkas arklys’. (Nors homofoninio žodžio reikšmės ‘pilkas’ buvimas galėjo būti priemonė prūsų reikšmės poslinkiui nuo tauriojo elnio į stirną, kadangi pastaroji turi žiemos kailį pilkai-gelsvai rusvą).
Šaltinis:
Adams 1985d, 275–276
Antraštė:
šir̃vis
Straipsnelis:
žr. pilkšis
Šaltinis:
Kroonen 2011, 200–202

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas