Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlamutis
Reikšmė:
Helichrysum arenarium
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami eraičino pavadinimai baltų ir lotynų kalbose.] La. salmene ‘Festuca sp.’, kartu su salmpuķe, salmene ir kitais ‘Helichrysum arenarium’, yra žodžio salms ‘Stroh’ vedinys. Pastarasis giminiškas pr. salme ‘salms’, le. słama ‘salms’, vok. Halm, gr. κόλαμος ‘Schilf’, lo. culmus ‘Stängel, Stroh’ < ide. *k’olHm- (LEV II, 150; Mažiulis 1997, 44t.). Gal ir lie. šlamutis ‘Helichrysum arenarium’ priklauso tai pačiai grupei. Tinkama forma būtų *šalmutis, tačiau dėl liaudies etimologijos ji virto šlamutis (su variantais šlamukas, šlamenė), semantiškai siejamas su veiksmažodžiu šlamėti ‘šalkt’.
Šaltinis:
Gliwa, Stukonis 2008, 61–72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas