Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlapias
Straipsnelis:
Lie. šlapias, la. slapjs, galbūt gimin. gr. κλέπας· νοτερόν, πηλω̑δες, ἢ δασύ, ἢ ὑγρόν (Hesich.), s. air. cluain ‘pieva, lanka’. Ide. k., išskyrus bl., sl., germ., nėra aiškios ribos tarp žodžių, reišk. ‘šlapias’ ir ‘drėgnas’. Šių reikšmių žodžiai dažniausiai susiję su sąv. ‘vanduo’, ‘garai’, ‘prausti, maudyti’ ir pan. Išsiskiria gana plati veldinių grupė, kuri < ide. *weg-.
Šaltinis:
Buck 1949, 1074–1075
Antraštė:
šlãpias
Straipsnelis:
žr. artojas
Šaltinis:
Ambrazas 2003, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas