Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlubas
Straipsnelis:
žr. klupti
Šaltinis:
Mottausch 1961, 129, 131, 137
Antraštė:
šlubas
Straipsnelis:
Lie. šlubas, šlumas, la. slums etim. neaiški. Galbūt netiesiogiai gimin. s. i. çrōṇa- ‘raišas, šlubas’, tačiau šis greičiau yra çrōṇi- ‘šlaunis’ vedinys (pagal sužeistą vietą). Baltiški žodžiai gali būti savarankiški vediniai iš šaknies *k̑leu- ‘sulaužyti, sutraiškyti’ (?) (assumed as underlying the words for ‘hip’, s. i. çrōṇi-, lie. šlaunis ir t. t.). žr. raišas
Šaltinis:
Buck 1949, 319
Antraštė:
šlubas
Straipsnelis:
Panašus darinys kaip s. i. syoná- ‘malonus’ pagal Bailey s. i. śroṇá-, śloṇá- (= śravaṇa-, ślavana-) ‘šlubas’, kuris turbūt su lie. šlubas ‘lahm’, bet priešingai Bailey ir nepaisant Spechto [F. Specht, Der Ursprung der Indogermanischen Deklination, Neudruck (Göttingen 1947) 130 t., 262 t., 317] dėl semantinių priežasčių ne su lie. šliaunùs ‘įkyrus’ giminiškas yra [Plg. E. Fraenkel LEW II (1965) 1003, 1009, 1010 t.]. Iš lie. šlùbas ir s. i. śroṇá-, śloṇá- išvedama prolytė *k̑leu̯-, atitinkamai *k̑elu̯-, taigi -u- išplėsta šaknis *k̑el-.
Šaltinis:
Ködderitzsch 1974, 240

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas