Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
štriùmpa
Straipsnelis:
Štriùmpa, štrùmpa, štriùmpė, štrùmpė "kojinė", plg. Rytų Prūsijos vok. štrümp, štrömp "t. p." (Alm 138; FrnW 1029). Vok. Strumpf – germ. kilmės žodis, kojinės reikšmę įgijo XVI a. (Kluge 759; Grimm XX 116–118; Buck 427). Lie. žodis vartojamas apie Jurbarką ir Šakius, randamas kai kuriuose XIX–XX a. žodynuose bei tautosakos rinkiniuose (K 440; II 215; J; JD 1156; KŽ 2440; LKŽ XV 307, 308). Germanizmai strim̃pa ir strumpis "kojinė, blauzdinė" yra latvių kalboje (Sehwers 125; ME III 1090). [Buck, A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages, Chicago, 1949. Grimm J., Grimm W., Deutsches Wörturbuch 1–33, München, 1984].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas