Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šver̃delis
Straipsnelis:
šver̃delis ‘ilgas viršutinis drabužis – švarkas, apsiaustas“. Nelabai aiškios kilmės žodis. Gal kartais sietinas su baltarusių швэдар, швэдэр ‘megztinis’, dar plg. lie. švèderis ‘t. p.’. Tai retas pavadinimas (Žg, Škn; LKŽ XV 517).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas