Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šviesùs
Straipsnelis:
Lie. kvietỹs, la. kviesis. Dauguma kalbininkų šiuos žodžius laiko skoliniais iš germanų – skandinavų ar gotų, tačiau yra tam tikro pagrindo juos laikyti baltiškais, turinčiais atitikmenų germanų kalbose: go. hvaiteis, s. isl. hweiti, ang. wheat, šved. vete. Lie. kvietỹs, la. kviesis būtų tos pačios šaknies žodis kaip ir lie. šviesùs, šviesti. Dėl konsonantizmo plg. la. kvitēt ‘spindėti, mirgėti’, kvitināt šalia lie. švitė́ti, s. sl. světъ, r. свет šalia s. sl. cvětъ, r. цвет.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 456
Antraštė:
šviesus
Straipsnelis:
Lie. šviesus, s. sl. světĭlŭ, s.-kr. svijetao, č. světlý, le. świetny, r. светлый: lie. šviesti, s. sl. světiti ir kt., bendras slavų ‘šviesti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1049
Antraštė:
šviesus
Straipsnelis:
žr. kvietys
Šaltinis:
Kuzavinis 1967b, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas