Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švykšti
Straipsnelis:
(Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą, pateikia garsų dėsningus atitikmenis su ide. prokalbe). Ide. *̑u > arm. š: *̑u̯ōnki̯o- > arm. šunčʿ‘kvėpavimas’ (plg. lie. švankšti ‘kvėpuoti, šnarpšti, šnopuoti’).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 75
Antraštė:
švykšti
Straipsnelis:
Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą. Dėl ide. palatalizuotų fonemų antrinės palatalizacijos atsiranda tiktai liežuvio priešakinės afrikatos: *ghi̯ > ; *gi̯ > č; ki̯ > čʿ. Ide. *̑u̯iki̯ō > arm. ščem (< *šičem) ‘šnypšti, švilpti’ (plg. . švykšti ‘švilpti, kvėpuoti’) (ide. *ki̯ > armėnų čʿ).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas