Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ū́dras
Straipsnelis:
ū́dras : ū́dra ‘Fischotter’. La. ûdr(i)s, pr. udro f. Voc. 667 ‘t. p.’. M. ŏ-kamienį refleksuoja s. isl. otr m., s. v. a. ottar, s. ang. oter, otor m. ‘t. p.’, plg. av. udra- m. ‘t. p.’, s. i. udrá- m. ‘vandens gyvūno vardas’ (< *udró-) gr. ὕδρος ‘vandens gyvatė’³⁴ [³⁴ Indoiranėnai ir graikai refleksuoja trumpą šaknies vokalizmą]. F. ā-kamienę formą turi sl. vydra, plg. gr. ὕδραf. (Fraenkel LEW , Trautmann BSlW 334, Pokorny IEW 79). Visa tai rodo, kad senos gali būti abi šio žodžio formos.
Šaltinis:
Stundžia 1978, 116
Antraštė:
ū́dras
Straipsnelis:
Žodis priklauso indoeuropietiškam leksikos sluoksniui, jis turi atitikmenų dviejose kitose ide. kalbose arba bent vienoje ne slavų kalboje abiem kamienais. Jų atitikmenims būdingi šaknies vokalizmo skirtumai: lie. dial. ū́dras, la. ûdrs; plg. s. isl. otr, s. v. a. ottar, s. ang. oter, otor (< germ. *utra- m.), gr. ὕδρος, s. i. udrá- m., av. udra- m. / lie. ū́dra, pr. udro, s.-kr. vidra, s. r. выдра etc.; plg. gr. ὕδρα (< ide. *udrá).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 18–19
Antraštė:
ū́dras
Straipsnelis:
žr. audinė
Šaltinis:
Young 2001, 165–166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas