Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ūgìnti
Reikšmė:
auginti
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos paveldėtą balsių kaitą reprezentuoja šios eilės: 1) žélti : žãlias : žė́lė : žolė̃ : žìlti; 2) snéigėti : sniẽgas : snaĩgė : snìgti; 3) daubà : duobė̃ : dùbti. Tarmėse pasitaiko nemažai kaitos sumaišymo atvejų, kai atskiri žodžiai sakomi su kitais tos pačios eilės balsiais. Pavyzdžiui, su u(ū): ūgìnti (Lazūnai) ‘auginti’ : ū̃gis.
Šaltinis:
Zinkevičius 2010c, 242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas