Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gagalas
Reikšmė:
gandras
Straipsnelis:
žr. gegalas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 187–189
Antraštė:
gagalas
Reikšmė:
gandras
Straipsnelis:
[Germanų kalbų priesagos l (pastaroji paveldėta iš ide. prokalbės) vediniai puikiai pasitarnauja tyrinėjant germanų kalbų tarpusavio giminystės laipsnį. Čia pateikiami vakarų ir šiaurės germanų kalbų priesagos l vediniai, turintys atitikmenų kitose ide. kalbose (gotų kalba neteikia pavyzdžių):] 2. s. isl. gagl neutr. ‘nedidelė žąsis’ (> ang. gaggle ‘žąsys, būrys, minia’), trm. silpnasis veiksmažodis gakelen ‘gagėti, krykti (antys)’; r. gógol ‘antis klykuolė, Quackente’, lie. gagalas ‘gandras’, gaigalas ‘Enterich’, la. gaigale ‘tokia žuvėdra’.
Šaltinis:
Snyder 1989, 428

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas