Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ūkis
Straipsnelis:
Toch. A oṣke, B oskiye ‘būstas, butas’ (B acc. sg. oskai). Šį žodį reikia gretinti su s. i. úcyati ‘būti pripratintam’, ókas- ‘sutikimas, viešnagė’, lie. ū́kis, s. sl. v-ykną ‘priprasti, įprasti’, go. bi-ūhts ‘pripratintas’, etc. B dialekto formą reikia kildinti iš senojo veiksmažodinio kamieno *ok-sk- (žr. minėtų veiksmažodžių formas), kur *ok- < ide. *uq-. B forma *oske su -e < ide. (tematinio) *-o-, greta kurios taip pat buvo antrinės darybos oskiye (f.), dėl kontaminacijos su B diminutyvais -ṣke (plg. Kr.-Th., Elem. I (1960) 151. Šis B *oṣke buvo pasiskolintas A dialekto, tuo tarpu kai B davė pirmenybę morfologiniam variantui oskiye. Dėl reikšmės ‘būstas, butas’ plg. s. i. ókas-, lie. úkis taip pat remiasi sąvoka ‘priprasti, įprasti, etc.’
Šaltinis:
Windekens 1976, 343
Antraštė:
ū́kis
Straipsnelis:
V. Vindekensas (žr.: Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes, Volume I, 1976, 23, 28–29) mano, jog ide. *ū̆ toch. B kalbos daugiaskiemenių žodžių pirmajame skiemenyje išvirsta o bei pateikia šiuos pavyzdžius: toch. B oś ‘klaidingai, neteisingai’ < ide. *ungi- (lie. vi̇̀ngis ‘bend curve’), toch. B oskiye ‘buveinė’ < ide. *uk-sk̑ (lie. ū́kis ‘farm’) [68]. Noriu pabrėžti, kad kažin ar galima be išlygų tvirtinti esą toch. B o atspindi ide. *u [69]. Toch. B oś yra etimologiškai neaiškus, o toch. B oskiye kaip ir A oske yra skoliniai iš iran., plg. khot. auskā ‘gyvenamoji vieta’.
Šaltinis:
Hilmarsson 1986, 68–70
Antraštė:
ū́kis
Reikšmė:
farm, farming; economy
Straipsnelis:
žr. junkti
Šaltinis:
Young 2006b, 238

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas