Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žãdas
Reikšmė:
‘šneka, kalba’
Straipsnelis:
Nėra abejonių, kad žãd-as s. lie. ‘šneka, kalba’, lie. ‘pažadas’ yra postverbalinis daiktavardis, išvestas iš žad-ė́ti s. lie. ‘pasakoti’ [1. plg. dar s. lie. nežadas SD ‘niemota’ ← nežadėti ‘nekalbėti’; apžadas DP ‘ślub, obiata; przedsięwzięcie’ (‘įžadas, auka; sumanymas, ketinimas’) ← apžad-ė́ti], ir kad žíed-as ‘pelėsiai; (gėlės) žiedas’ yra paralelinis vedinys iš žíed-ėti ‘pelyti’. Reikšmės požiūriu tai yra abstraktai; tuo pat metu atskirais atvejais jiems būdinga įvairaus pobūdžio konkretizacija (nomen acti; n. agentis, n. instrumenti, n. loci).
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 251
Antraštė:
žãdas
Reikšmė:
речь, сознание
Straipsnelis:
r. гадать ‘говорить, думать, рассуждать, ворожить’ – lie. žãdas ‘речь, сознание’, žadejimas ‘общение’, žadėti ‘обещать’, žadinỹs ‘обещание’.
Šaltinis:
Кретов 1989, 145
Antraštė:
žãdas
Reikšmė:
kalba, balsas, garsas, pažadas; sąmonė
Straipsnelis:
žr. žodis
Šaltinis:
Blažek 2010d, 306

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas