Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žaibas
Straipsnelis:
Lie. žaibas la. zibens (: lie. žibėti, la. zibti ‘švytėti, žibėti’).
Šaltinis:
Buck 1949, 57
Antraštė:
žaĩbas
Straipsnelis:
žr. suboti
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 24
Antraštė:
žaĩbas
Straipsnelis:
žr. siūbuoti
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 24
Antraštė:
žaĩbas
Reikšmė:
zibens
Straipsnelis:
Reikšmės perkėlimą ‘mirdzēt’ → ‘(ātri) kustēt’ → ‘viļņot’ resp. ‘mirdzums’ → ‘kustība’ → ‘viļņošanās’ atspindi labiausiai į pietus nutolusioje Latvijos dalyje užfiksuotas žodis ziba ‘neliela viļņošanās uz jūras’, plg. zibs ‘kleine Wasserlauft’, zibsāt ‘zibsnāt’, dar plg. ziba ‘mirdzums; kustība’ (riteņu, mākoņu ziba), zibt ‘spīdēt, mirdzēt’ (lie. žaĩbas ‘zibens’), zibāt ‘ātri iet, kustēties’, zibēt ‘mirdzēt, spīdēt; ātri kustēt’, lie. žibė́ti ‘zibēt, spīdēt, mirdzēt’, zibīt ‘ātri skriet, iet’. Semantiškai artima paralelė randama ir sl. kalbose: ru. зыбь, зыбель, зыбень, зыбун ‘sīki vilnīši; gudrviļņi’, plg. зыбь ‘ņirbu vilnīši, ņirboņa, ņirba, virma; gudrviļņi’, s. ru. зыбь ‘slīkšņa, muklājs’, ru. зыбать, зыбить ‘šūpot, līgot’; šios leksemos turi atitikmenų br. ir ukr. kalbose, dar plg. le. rep. kašubų zëblec ‘viļņot, viļņiem klusi atsitoties pret krastu, laivu’, źibȯvka ‘stipra viļņošanās’, zibac, zëbac ‘šūpot’, zib’å ‘staigna vieta’.
Šaltinis:
Laumane 2001, 70

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas