Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žalà
Straipsnelis:
žr. pažel
Šaltinis:
Rikov 1992, 213–215
Antraštė:
žalà
Straipsnelis:
Krasnopolės rajone br. žodis жал ‘žala’ užfiksuotas […]. Išorinis ir vidinis panašumas su žodžiu жаль ‘liūdesys, sielvartas’ […] neturėtų užstoti žodžio жал panašumo su lie. žalà ‘t. p.’ […] Tiek br. жал forma, tiek reikšmė pasirodo izoliuota slavų kalbų aplinkoje, bet suartėja su baltų kalbų pavyzdžiais. Jeigu nelaikysime jo tiesioginiu lituanizmu, tai visgi negalima neigti galimybės [68], kad jame atsispindi lie. įtaka, nors negalima atmesti ir autochtoninio vystymosi galimybės, tiek formos, tiek reikšmės (br. dial. жал ‘žalà’).
Šaltinis:
Супруг 1984, 68–69
Antraštė:
žalà
Straipsnelis:
Jeigu la. zalba ar zolba (su ryt. la. o < a) ‘žala, kūno sužeidimas’ yra ne slavizmas, tada la. forma be abejonės siejasi su lie. žala (Gen. S. žalõs) Daukša Kat. 27, 15, 18 Post. 302, 20; 310, 21 žalingas Kat. 45, 24, 128, ukr. золо́к [398] ‘skaudžiausia žaizdos vieta’, r. назо́ла ‘liūdesys, vargas’ назо́лить, ukr. дозоли́ти ‘erzinti’ ir kt, jeigu, kaip atrodo, Iljinskis (РФВ LXI 228) čia yra teisus, kad sl. formų o ne iš ъ, bet iš prasl. o kilęs.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 399
Antraštė:
žalà
Straipsnelis:
[Tarp nostratinių kalbų pavyzdžių su veliariniu uždarumos priebalsiu *g žodžio pradžioje:] 6.16 ide. *g̑hal- ‘liga, žala’ (s. air. galar ‘liga’, s. isl. galli ‘dėmė, nuostolis’, lie. žalà Pok. 411) ~ sem. -cham. gl- ‘liga’ (piet. arab. sokotri g(y)ole, šhauri géle).
Šaltinis:
Иллич-Свитыч 1966 (1968), 333
Antraštė:
žalà
Reikšmė:
hurt, damage
Straipsnelis:
Straipsnyje pasitelkus keltų kalbų pavyzdžius įrodinėjama, kad *-CHR- egzistavęs nepradiniuose skiemenyse keltų prokalbėje virto -CaR-: s. air. galar ‘sickness, desease’, vid. air. galar, vid. korn. galar mourning, grief, sorrow, affliction’ < *galaro-, kuris giminingas het. kallar- ‘baleful, destructive’, s. isl. galli ‘blemish, fault’, lie. žalà ‘hurt, damage’ ir atspindi *ĝʰelh-ro-.
Šaltinis:
Zair 2012, 614

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas