Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žebenkštė
Straipsnelis:
žr. žebenkštis
Šaltinis:
Laumane 1987b, 186–196
Antraštė:
žebeñkštė
Reikšmė:
vaivorykštė
Straipsnelis:
Lie. trm. žebeñkštė ‘vaivorykštė’ galėtų būti asociatyvaus tapatinamo su žvėrelio pavadinimu atvejis. Lie. žebenkštìs, žebeñkštė turi ir kitą reikšmę – ‘žibintuvo žnyplės skalai uždegti, žibinčius’ (t. y. ‘įrankis pasišviesti’) (LKŽ XX 226). Be to, pavadinimas žebenkštìs turi ir variantą žibinkštìs, kuris vėlgi gali žymėti ir ‘žibinčių (įrankį pasišviesti, žibinti)’ (LKŽ XX 455). Galima spėti, kad vaivorykštė, matyt, suvokta kaip ‘žibanti, žibinanti, įžiebta (šviečianti)’. Tad greičiausiai jos pavadinimo žebeñkštė pirminis šaltinis – veiksmažodis žibė́ti (žìba, žibė́jo) ar žìbinti (žìbina, žìbino), kuriuos pratęsia giminiški žodžiai žibiñtas, žibiñčius, žiburỹs, žibùtė (aiškintina kaip iš tolo skaisčia spalva „žibanti”, traukianti akį miško gėlelė). Tokį nuo pamatinio veiksmažodžio nutolusį pavidalą – žebeñkštė – žodis įgijo dėl analoginių, liaudies etimologinių žaidimų, dėl aptartų žodžių daugiareikšmiškumo bei variantų tapatinimo, mišimo. Dar pavadinimo asociacijų plg. vovẽrykščia.
Šaltinis:
Buivydienė 2006, 335

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas