Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãjus
Reikšmė:
talka, akcija, kampanija
Straipsnelis:
žr. kautelis
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas