Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žekas
Straipsnelis:
G. B. Fordas, pritardamas Skardžiui, lie. lytims žekas (pirmasis nepamatuotai rašo žėkas) bei žekelis (Fordas rašo žėkelis) priskiria reikšmę ‘disciple, pupil’ ir todėl nėra jokios prasmės, ar šio žodžio tikroji reikšmė yra ‘cantor (bažnyčios choro) giedotojas’ ir ar pastarasis kilęs iš le. diak, dziak.
Šaltinis:
Senn 1971b, 709

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas