Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žúdyti
Straipsnelis:
Leskynas (Leskien A., Der Ablaut d. Wurzelsilben im Lit., 1884, 314) ir K. Būga KZ LII 277 la. zùdît(ies) ar zūduot ‘krimstis, sielotis’ gretina su zust, zaudēt, lie. žúdyti. Minėtasis la. v. savo reikšme rodos esąs artimas r. kalbos formai жуда́ ‘ilgesys, siaubas, nelaimė’, su kuria K. Būga KSn I 302 sieja lie. žiaudùs ‘rūstus’. Pasakytina, jog Leskyno ir Būgos etimologijai rodos pritaria la. nâvît ‘užmušti’ : nâvîtiês ‘kamuotis’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III, 438
Antraštė:
žudýti
Straipsnelis:
žr. žūti
Šaltinis:
Meid 1965, 123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas