Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Al̃kos kaktà
Reikšmė:
kalno pavadinimas
Straipsnelis:
žr. kakta
Šaltinis:
Трубачев 1960b, 236–237

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas