Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãčiū
Reikšmė:
dėkui
Straipsnelis:
Jeigu lie. ãčiū iš tikrųjų yra br. kilmės (tuo dar galima abejoti), tai šio žodžio tiesioginis šaltinis – ne br. aščo ‘ačiū, danke’, bet br. forma aцю.
Šaltinis:
Mažiulis 1961, 245
Antraštė:
ãčiū
Reikšmė:
dėkui
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr.: Лаучюте Ю., Словарь балтизмов в славянских языках, Mосква, 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] aczować (p. 42) ‘dėkoti’: XVII a. (Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Krakau, 1927) – lie. ãčiū ‘dėkoju’.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 349
Antraštė:
ãčiū
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Lie. ãčiū, ãčiu (ãciu), ãčiui, ãčiuo (plg. ir vksm. ačiúoti, dkt. ačiuõklė, ačiuõtė, ačiúotojas, ačiùlis, ačiójimas) – labai paplitę dė̃kui sinonimai. Jie kildinami iš br. kalbos (Frenkelis LEW 1), plg. br. а́цю ‘ačiū’. Pastarąjį Karskis Б 144 laiko polonizmu (taip pat vedinį паа́ціць ‘padėkoti’). Nosovičius СБН 9 duoda а́цi ‘ačiū’ (dkt. а́ця, ацкі, а́ценькі, vksm. а́ціць). Tačiau jie vartojami tik vaikų kalboje (tarmėse), kaip ir le. aciu (aću) ‘t.p.’, kuris laikomas lituanizmu. Tai leistų ir br. а́цю (а́ці) priskirti lituanizmams.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 48–49
Antraštė:
ãčiu
Straipsnelis:
žr. ačiū
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 48–49
Antraštė:
ãciu
Straipsnelis:
žr. ačiū
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 48–49
Antraštė:
ačiū
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai. Labai tikėtina, kad neaiškios etimologijos lie. ačiū gali būti panašios redukcijos, susijusios su žodžio dažnumu, rezultatas, koks yra ir r. spasibo, la. paldies, rumunų mulţumesc ar lie. dėkui.
Šaltinis:
Mańczak 1994, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas