Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãdata
Straipsnelis:
Lie. adata, la. adata: lie. adyti, la. adīt ‘megzti’ – tolesni šių šaknų ryšiai neaiškūs. Kitose ide. kalbose žodžiai, žymintys sąvoką ‘adata’, paprastai padaryti iš veiksmažodžių, reiškiančių ‘siūti’, arba etimologiškai siejasi su žodžiais, reiškiančiais ką nors aštrų, pvz.: lo. acus: acer ‘aštrus’, skr. açri – ‘kraštas’ ir t.t.
Šaltinis:
Buck 1949, 412–413
Antraštė:
adata
Straipsnelis:
žr. uodega
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 490–492

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas