Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
agnà
Reikšmė:
Energie
Straipsnelis:
žr. gašai
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
agnà
Reikšmė:
Energie
Straipsnelis:
Nenusakomąjį, nežymimąjį (unbestimmbaren) veliarinį priebalsį resp. laringalą turi šie žodžiai, [192] kurie, vadinasi, gali būti turėję labioveliarinį resp. /h3/: agnà ‘Energie’ (-nùs, la. agns ‘ugningas, energingas’; priklauso s. bažn. sl. ognь?).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
agnà
Reikšmė:
Energie
Straipsnelis:
žr. gražna
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
agnà
Reikšmė:
Energie
Straipsnelis:
žr. karna
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas