Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aistra
Reikšmė:
passio
Straipsnelis:
Lie. aistra, giminiška gr. οῖστρος ‘beprotybė, troškimas’, lo. īra ‘pyktis’. Ide. kalbų daugumos žodžių, reiškiančių ‘aistra’, pirminė reikšmė buvo ‘kentėjimas, kančia’, kitų šaltiniai labai įvairūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 1091
Antraštė:
aistrà
Reikšmė:
passio
Straipsnelis:
žr. aiškus
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1976, 78–79
Antraštė:
aistrà
Reikšmė:
passio
Straipsnelis:
žr. aiškus
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1975, 829
Antraštė:
aistrà
Straipsnelis:
Lie. aistrà ‘heftige Leidenschaft’ gretinamas su gr. οἶστρος, av. aēšma- ir s. i. eṣáḥ, tačiau šį žodį pirmiausiai derėtų gretinti su lie. aitrà.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas