Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aldauniñkas
Reikšmė:
klajūnas, valkata
Straipsnelis:
žr. aldavnykas
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas