Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aldavnykas
Reikšmė:
vasalas
Straipsnelis:
Lie. aldavnykas vasalas, aldauniñkas ‘klajūnas, valkata’ yra skoliniai iš br., le. hołdownik ‘vasalas’, hołd, ołd ‘ištikimybės priesaika’.
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas