Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aliótis
Reikšmė:
kvailioti, šėlti
Straipsnelis:
[Tarp autoriaus pridedamų naujų leksinių paralelių, turinčių rodyti vėlesnius baltų ir iranėnų ryšius:] lie. aliótis ‘kvailioti, šėlti’ la. ãlêtiês ‘šėlti, triukšmauti’, ãļa ‘beprotis, kvailys’ giminiški av. ara-, sogdų r’k *āraka- ‘laukinis, beprotis’, oset. ærra ‘beprotis’ (H. W. Bailey, Arya III, BSOAS 1961, XXIV, 473).
Šaltinis:
Трубачев 1965 (1967), 14
Antraštė:
aliótis
Reikšmė:
dūkti, kvailystes krėsti, Rasereien, Unsinn machen
Straipsnelis:
Lie. aliótis ‘Rasereien, Unsinn machen’, la. ãlêtiês ‘nerimti, triukšmauti, siausti’, ãļa ‘beprotis, kvailys’, pasak Trubačiovo [Э 1965 (1967), 14], toliau sietini su av. ara-, sogdų r’k (< *āraka- ‘laukinis, padūkęs, išprotėjęs, kvailas’), oset. œrra ‘išprotėjęs, beprotiškas, pamišęs’. Pokorny IEW, 29 bl. darinius laiko kilusius iš garsažodinės šaknies *alā- ir kt. ‘alio, ei!’, kuri yra ir gr. bei sl. kalbose. Tačiau jis nenurodo atitinkamų iran. darinių. Taip pat ir Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, 1904, 185 nemini jokios etimologijos galimybės. Plg. taip pat Fraenkel LEW, 7. Neaišku.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas