Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
alsà
Reikšmė:
nuovargis, Müdigkeit
Straipsnelis:
Neaiškūs santykiai tarp s. i. alasáḥ ‘pavargęs, bukas’, lie. alsà, al̃sas ‘Müdigkeit’ ir t. t., žr. Walde Pokorny I, 152; Pokorny IEW, 304 tt.; Mh.; Fraenkel LEW.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 76
Antraštė:
alsà
Reikšmė:
nuovargis
Straipsnelis:
[W. Couvreris (Couvrer, 1950, 126–130) paskelbė seriją etimologijų, kurias pats autorius laiko patikimomis. Tarp pastarųjų norėčiau išskirti vertingus toch.-bl. sugretinimus:] toch. alāsk- ‘būti pasiligojusiam’ : lie. alsà ‘nuovargis’, plg. toch. A ālāsune, B alāsa(ṃ)ññe ‘vangumas, ištižimas’.
Šaltinis:
Топоров 1963c, 241
Antraštė:
alsà
Reikšmė:
nuovargis
Straipsnelis:
Pr. als- atstatoma, remiantis tokiais vietovardžiais: Alsaute, Alsebut, Alsune, Alsuthe, Alsutte, Alsut ir kt. Ši forma siejama su lie. alsà, alsúoti (plg. pagal semantiką *alp- : lie. al̃pti). Kartu plg. br. альса, алëс, альсе, альсавiна ‘liūnas’, ‘liulanti vieta’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 78–79
Antraštė:
alsà
Reikšmė:
nuovargis; alsavimas
Straipsnelis:
žr. alsus
Šaltinis:
Vanags 1994, 41

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas