Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
añt
Straipsnelis:
Anatolų žodžiai yra aiškiai išvesti iš linksnio formų šakninio daiktavardžio, kurį reprezentuoja, pvz., skr. anti, gr. ἀντί, lo. ante, go. and(a)- ir lie. añt.
Šaltinis:
Kimball 1986, 89
Antraštė:
añt
Reikšmė:
auf
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne pateiktas lie. añt siejasi ne su gr. ἀντί, s. i. ánti, go. and etc. E. Fraenkelio pasiūlymas iš viso neįmanomas (ide. anti bl. kalbose virstų at-, sl. kalbose ot). Lie. añt savo vartosena tiksliai atitinka sl. na, kuris giminiškas su gr. ἀνά, ἄνω. Tas pats pasakytina ir apie lie. añt. Ide. *anō trumpesnioji forma yra ar an (= gr. ἀν-, lie. an-t; t yra pridėtinis sustiprinamasis elementas [Verstärkungselement]), ar (= sl. na). Santykis tarp *an [161] ir (a)nō analogiškas lie. ir užuo, sl. -v-ъz- ir za, toliau kaip tarp sl. odъ ‘nuo, weg von’ ir lie. nuo ‘t. p.’.
Šaltinis:
Machek 1959a, 161–162
Antraštė:
añt
Straipsnelis:
žr. antis
Šaltinis:
Eckert 1970a, 36
Antraštė:
añt
Straipsnelis:
Jotvingių an ‘ant’, plg. lie. añt, dial. , bet pr. na, no, la. uz.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 69
Antraštė:
ant
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai, pvz., […] ant < anta […].
Šaltinis:
Mańczak 1994, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas