Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
añtaras
Reikšmė:
antras
Straipsnelis:
[Retsykiais oset. kalboje aptinkame leksikos izoglosų su kitomis i.-ir., o su š. ir vak. ide. kalbomis:] Oset. œndoer ‘kitas’ (< ir. *antara-, ide. *antero-) aptinkame s. i. ir av., bet didesnė ir. kalbų dalis nepažįsta šios leksemos [šios reikšmės leksemą pažįsta kalbos, skitų tradicijos tęsėjos, t. y. sãkų kalba (handara-), jazguliamo kalba (ənder), oset. kalba (œndoer)] [31]. Plg. gausius europietiškų kalbų atitikmenis: pr. antars, lie. añtras, añtaras, go. anþar, s. saks. andar, s. v. a. andar, vok. ander, lo. alter (< *anter dėl alius įtakos).
Šaltinis:
Абаев 1965, 31–32
Antraštė:
añtaras
Reikšmė:
antras
Straipsnelis:
[Galime spėti, kad tose ryt. ir. kalbose, kurios savo kilme yra sãkų (sakų kalba – viena iš skitų tarmių paliudyta VII–X a. po Kr. rašto paminklų iš Rytų Turkestano) tarmių tęsiniai (t. y. afganų resp. puštų kalboje bei Pamyro priekalnių kalbose) yra išlikę pėdsakų, liudijančių apie savitus pastarųjų ir. kalbų santykius su europietiškomis kalbomis:] Jazg. (afg. dial.) ənder, sãkų handara, oset. œndoer ‘kitas’ – pr. antars, lie. añtaras, s. saks. andar, vok. ander ‘kitas’ (žr. toliau Абаев 1965, 31).
Šaltinis:
Абаев 1965, 14
Antraštė:
añtaras
Reikšmė:
antras
Straipsnelis:
Pr. antars ‘antras’ 23₁₀, 31₈ : lie. añt(a)ras, la. ùotrs ir uotȩrs ar uotars, skr. ántara-ḥ, go anþar, sorbų a. wutory ir kt. žr. Walde Pokorny II, 337.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 176
Antraštė:
añtaras
Reikšmė:
antras
Straipsnelis:
žr. antras
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 284
Antraštė:
añtaras
Straipsnelis:
žr. antras
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 69
Antraštė:
añtaras
Straipsnelis:
žr. daina
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas