Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
anúoti
Reikšmė:
tun, treiben, herumtrödeln
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne pateiktas lie. anúoti yra akivaizdus verbum vicarium, įprastų veiksmažodžių pakaitalas, kaip ir vok. machen : in das Zimmer machen = reinigen, Kraut machen = zurichten [ir kt. pvz.]. Lie. anúoti remiasi anas ‘jener’. Paralelinių vedinių užfiksuota sl. (č. ondati, le. onaczyć, s.-kr. dial. onidit), het. (aniya- ‘wirken, schaffen, arbaiten’ iš anni- ‘jener’) ir luvių (anni- ‘ausführen’) kalbose.
Šaltinis:
Machek 1959a, 162
Antraštė:
anúoti
Reikšmė:
ką nors ilgai trunkančio daryti (to negalima pavadinti darbu ar naudinga veikla)
Straipsnelis:
Sangrąžinė veiksmažodžio la. pùst ‘pūsti, tyliai kvėpuoti’ forma taip pat reiškia ‘plušėti, rūpintis, šen ten bėginėjant ką nors veikti’. Todėl galimas daiktas, kad su šaknimi an- ‘pūsti’ (žr. Walde Pokorny I, 56 t.) siejasi lie. anúoti, pvz.: dirbti negalėdamas bile ką anuoja. Juškos žodyne pateikta šio veiksmažodžio reikšmė: «приводить в движение» (pvz., vėjis smiltis anuoja, t. y. kelia iš vietos ir neša), «приводить в другой (большею частью худший) вид, заниматься пустяками, разорять [paskutinė reikšmė fiksuojama ir la. veiksmažodyje putinât], безславить».
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 309

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas