Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apara
Reikšmė:
aparta dirva, arimas
Straipsnelis:
Lie. apara ‘aparta dirva, arimas’ < la. apara : aparaapara…; dėl reikšmės (čia paimtos iš LKŽ) visiško tikrumo nėra: tokią reikšmę, tiesa, rodo le. ir r. vertimas, tačiau la. apara pirmiausia reiškia (ir bendr.) ‘žemesnė, nearta, žole apaugusi vieta vidury lauko’, nors iš tarmių žinoma ir artimesnė čia svarstomai – ‘suarti, įdirbti skirtas dirvonas ar laukymė’; teoriškai toks galūnės vedinys iš vksm. aparti įmanomas ir pačioje lietuvių kalboje, tačiau jo pasirodymas tik Miežinio žodyne ir tik poroje su la. apara vargiai leidžia pritarti tiems, kurie čia linkę matyti paprastą lietuvių ir latvių leksikos bendrybę.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 12

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas