Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apirankė
Straipsnelis:
žr. rankovė [Kalbama apie žodžių darybos ir leksikos izoglosas baltų ir slavų kalbose.]
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 13–14
Antraštė:
apìrankė
Straipsnelis:
žr. siuvikis
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas