Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
siuvi̇̀kis
Straipsnelis:
žr. siūti
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 13–14
Antraštė:
siuvìkis
Reikšmė:
портной
Straipsnelis:
žr. minti
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 119
Antraštė:
siuvìkis
Straipsnelis:
Būtina išskirti atvejus, kai viename areale pastebimi paralelūs priesaginiai darybos tipai, tokie kaip lie. siuvìkissiuvė́jas ir s. ru. шьвьцьшьвѣи (plg. dar lie. siuvė́ja – ru. швея). Tai ne izoliuota izoglosa, o neabejotinas amatų sutampančios leksikos bendro formavimosi įrodymas. Tą patį galima pasakyti ir apie baltų-slavų arealo paralelinę darybą, pastebimą žodžiuose lie. rankà – ru. рука, lie. rankóvė – ru. рукав, lie. apìrankė, la. aprùoce – s. ru. обручь ‘браслет’, la. ruocis – s. ru. ручь(ка).
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas