Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áržuolas
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Pisani 1957, 142–143
Antraštė:
áržuolas
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 93
Antraštė:
áržuolas
Reikšmė:
ąžuolas
Straipsnelis:
Antrasis mišriojo dvigarsio sandas n viename kokiame žodyje keičiamas įvairiai – i, u, r (šitaip atsirado nemaža sinonimų įvairiose Vakarų Lietuvos ir Žemaičių vietose). ą́žuolas […] → aižuolas PrL (LKŽ I² 48), áržuolas Dkš, Mrj, Vlkv, Kbr, Pvj, Nm, Šil (plg. LKŽ I² 324, LKA II 63, žem. 44), áužuolas K; RD 62, Cp (plg. LKŽ I² 518)[…]. Priežastys. Nepatogus tarimas […]. Vadinasi, vakarinė Lietuvos dalis – Žemaičių kunigaikštystė ir prie jos esantys plotai n + s, š, ž, j, v junginius keitė tam tikrais atvejais i, u, l, t, r, s, š, v, ž, j, o ne ilgino prieš ėjusį balsį [… 110]. Šį reiškinį A. Salys (Raštai, IV, Roma, 1992, 190) yra pastebėjęs gana seniai ir laikęs kombinaciniu fonetikos dėsniu – epenteze […]. Šis epentezės [?] atvejis yra svarbus reiškinys, rodąs, kaip formavosi tam tikras dėsnis, bet susiformavo kitaip (kaip kompensacinis balsio ilginimas), o kiti „bandymai“ liko kaip fonetiniai reliktai.
Šaltinis:
Vitkauskas 1994, 109t.
Antraštė:
áržuolas
Reikšmė:
ąžuolas
Straipsnelis:
žr. geršė
Šaltinis:
Vitkauskas 1988, 217
Antraštė:
áržuolas
Straipsnelis:
žr. meisa
Šaltinis:
Vitkauskas 1978, 65
Antraštė:
áržuolas
Straipsnelis:
žr. aužuolas
Šaltinis:
Otrębski 1970c, 213
Antraštė:
áržuolas
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Blažek 2001b 33–34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas