Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãrumbė
Reikšmė:
partridge
Straipsnelis:
Ide. *h₃ér-n̥-bʰó- > protoslavų *orębŭ m. ‘partridge’ (s. r. nom. sg. erjabĭ, nom. pl. orjabi f. arba m., sr.-kr. ja̋reb, jerêb m., le. jarząb m. ‘partridge’ ir pan.), prabaltų *arum̃bē̃ f. ‘partridge’ (lie. ãrumbė, jãrumbė, jerumbė̃).
Šaltinis:
Hill 2012, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas