Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
arýba
Reikšmė:
ariama žemė, arimas
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балтизмов в славянских языков, 1982), kurie fiksuojami jau s. lie. kalboje:] oryba (p. 32) ‘ariama žemė, laukas’: lie. arýba, iš lie. árti (K. Jablonskis, Lietuviški žodžiai senojoje Lietuvos raštininkų kalboje, Kaunas, 1941).
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350
Antraštė:
aryba
Reikšmė:
пахота
Straipsnelis:
žr. valdyba
Šaltinis:
Лаучюте 1972, 90–91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas