Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãsilas
Straipsnelis:
pr. asils ‘asilas’, kaip ir lie. ãsilas, per slavus (plg. r. osьlь) pasiskolintas iš go. asilus, šis – iš lo. asinus ‘t. p.’.
Šaltinis:
Euler 1985b, 89
Antraštė:
asilas
Straipsnelis:
žr. katilas
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas