Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atidùs
Reikšmė:
uważny, oddający się czemu z uwagą
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -ėti perintegracijos procesais.] Lie. atidùs, atydùs ʻuważny, oddający się czemu z uwagąʼ daryba yra atid / atyd + usatid-ė́tiati-dė́-ti ʻodłożyćʼ, at-si-dė́-ti ʻoddać się czemu, poświęcić się czemuʼ. Iš lie. atid-ùs kilo ir atìd-ė, tarm. atid-à, atidž-ià ʻuwagaʼ.
Šaltinis:

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas