Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atódagiai
Reikšmė:
vasariniai rugiai
Straipsnelis:
Lie. atódagiai, atúodaugiai ‘vasariniai rugiai’ aptinkami tik lie. kalboje. Antrasis jų komponentas sietinas su lie. dègti, dagà ‘saulės karštis, kaitra; derlius branda’, pr. dagis ‘vasara’, atúoriečiai, atãriečiai ‘vasariniai rugiai’. Pastarojo žodžio kilmė neaiški.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 457

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas