Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atstù
Reikšmė:
‘toli’
Straipsnelis:
Adv. atstù pagal kilmę – daiktavardžio ãtst-as ‘atstumas, nuotolis’ (plg. iš ãsto ‘iš nuotolio, iš tolo’) instr. sg. Daryba: atst-+asatst-ótiat-stó-ti ‘atsitolinti, pasitraukti’, s. lie. SD ‘odstawam, odstępuję’. Iš ãtst-as padarytas būdvardis atst-ùs adj. ‘tolimas’, o ne atvirkščiai. Pagal Trautmaną (1923, 281), žodžio atstùs sudedamoji dalis yra kompozicijos elementas *-stu-, kilęs iš šaknies *-stā- ‘stoti’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 253
Antraštė:
atstù
Reikšmė:
daleko, w oddali
Straipsnelis:
žr. atstus
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas