Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atúodaugiai
Reikšmė:
vasariniai rugiai
Straipsnelis:
žr. atodagiai
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 457
Antraštė:
atúodaugiai
Straipsnelis:
Lie. atúodogiai, atúoda(u)giai ‘Sommerroggen’ priklauso tai pačiai grupei kaip ir pr. dagis, lie. dãgas, dègti ‘brennen’. Visai galimas daiktas, kad lie. žodžio atúodagiai antrasis komponentas *dog- (kaitaliojęsis su dãgas ir dègti) yra išlaikęs pirminę ‘vasaros’ reikšmę.
Šaltinis:
Ekertas 1966, 148
Antraštė:
atúodaugiai
Straipsnelis:
žr. atúodogiai
Šaltinis:
Witczak 2001, 43–47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas