Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atúodogiai
Reikšmė:
vasariniai rugiai
Straipsnelis:
Lie. atúodogiai, atúoda(u)giai ‘Sommerroggen’ priklauso tai pačiai grupei kaip ir pr. dagis, lie. dãgas, dègti ‘brennen’. Visai galimas daiktas, kad lie. žodžio atúodagiai antrasis komponentas *dog- (kaitaliojęsis su dãgas ir dègti) yra išlaikęs pirminę ‘vasaros’ reikšmę.
Šaltinis:
Ekertas 1966, 148
Antraštė:
atúodogiai
Reikšmė:
vasariniai kviečiai
Straipsnelis:
žr. dagas
Šaltinis:
Szemerényi 1967, 284–285
Antraštė:
atúodogiai
Straipsnelis:
Lie. atúodogiai, atúodaugiai, atúodugiai ‘summer rye’, atúoriečiai, trm. atúorėčiai, atúoriečios, atãriečiai ‘vasariniai rugiai’ yra neaiškios kilmės. Fraenkel (LEW 23) sieja su lie. riẽsti, rìsti, la. rist ‘rollen, wälzen’. Sabaliauskas (LTSR MA darbai, Serija A, 1 (10), 1961, 101–103) kildina atúoriečiai iš *atúojoriečiai (haplologija). Antras sudurtinio žodžio dėmuo sietinas su lie. jóras ‘pavasario sėja, vasariniai rugiai’. Tai gali patvirtinti lie. atúo-dogiai, lygintinas su pr. dagis EV 13 ‘summer’, lie. dãgas ‘heat of day, harvest’, s. i. ni-dāgháḥ m. ‘hot season’.
Šaltinis:
Witczak 2001, 43–47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas