Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atydùs
Reikšmė:
‘dėmesingas’
Straipsnelis:
Būdvardis atidùs kilęs iš daiktavardžio atyd-à ‘dėmesys’ (*atýd-a). Variantai atid-à, atidž-ià, atìd-ė turi antrinį ati- vietoje atý-: išlyginta pagal motyvuojantį vb. compositum. Daryba: atyd+a ← *atid-ėti ← *at-(si)-dė́-ti.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 253
Antraštė:
atydùs
Reikšmė:
uważny, oddający się czemu z uwagą
Straipsnelis:
žr. atidus
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas