Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áužuolas
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Pisani 1957, 142–143
Antraštė:
áužuolas
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 93
Antraštė:
áužuolas
Reikšmė:
ąžuolas
Straipsnelis:
žr. aržuolas
Šaltinis:
Vitkauskas 1994, 109t.
Antraštė:
áužuolas
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Pisani 1957, 142–143
Antraštė:
áužuolas
Straipsnelis:
žr. meisa
Šaltinis:
Vitkauskas 1978, 65
Antraštė:
áužuolas
Straipsnelis:
Kai kuriuos l ir v dubletus lietuvių tarmėse galima paaiškinti rusų l, tariamu kaip ł ir lietuvių interpretuotu kaip : ánžuolas : álžuolas (ir áržuolas) : áužuolas.
Šaltinis:
Otrębski 1970c, 213
Antraštė:
áužuolas
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Blažek 2001b 33–34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas