Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
augmuõ
Straipsnelis:
žr. augti
Šaltinis:
Blažek 2009, 41–42
Antraštė:
augmuõ
Reikšmė:
growth
Straipsnelis:
[Aptariamos Calando sistemos priesagos.] Amfikinetiniai men-kamienai kartais užima būdvardinių abstraktų vietą ide. kalbose, pvz., lie. augmuõ m. ‘growth’ (: pr. aūgus ‘greedy, avaricious’), s. i. ojmán- ‘power, strength’, lo. augmen n. ‘increase’ Lucr.+. Jie tapo produktyvūs tik indoiranėnų kalbose.
Šaltinis:
Rau 2009, 74, 121, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas