Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
augonas
Reikšmė:
auglys, votis
Straipsnelis:
Lie. augonas ‘auglys, votis’ < la. [aûguõns], [aûguôns], augonis : augonsàugůnis…; sunku įsivaizduoti, kad Miežinio žodyno žodžiui atsirasti būtų galėjęs turėti įtakos panašus Mažosios Lietuvos žodis auguonìs, -iẽs (auguonỹs).
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas