Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áusas
Reikšmė:
auksas
Straipsnelis:
žr. auksas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 168–170
Antraštė:
áusas
Reikšmė:
auksas
Straipsnelis:
žr. aušra
Šaltinis:
Nieminen 1956, 13–28
Antraštė:
áusas
Straipsnelis:
Lie. ausas LKŽ I 407 (áuksas) ‘Gold’, pr. ausis: la. aurum.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 123
Antraštė:
ausas
Straipsnelis:
žr. auksas
Šaltinis:
Pisani 1968, 10t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas