Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
avė́ti
Straipsnelis:
žr. auti
Šaltinis:
Eckert 2000, 151
Antraštė:
avėti
Reikšmė:
valkāt apavus
Straipsnelis:
Eckerto knygos recenzijoje (Rainer Eckert, Studien zur Sprache der lettischen Volkslieder. Phraseologische, lexikalische und syntaktische Probleme, Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 2007, 273 S.) minima, kad autorius leksemas la. avējiņš, avējiņa kildina iš la. *avēt, kuris atitinka lie. avėti ‘valkāt apavus’ (83 psl.), tačiau šio teiginio nepagrindžia. Tradiciniu požiūriu vediniai su *-ēj- laikomi pasidarytais iš pirminių veiksmažodžių būtojo laiko kamino ar net iš pirminių ē kamieno daiktavardžių (žr. Endzelīns 1951, 278–279; Skardžius 1943, 83–85; Ambrazas 1993, 112, 116–117). Todėl, pasak recenzento Vanago, rekonstruoti la. *avēt nėra reikalo.
Šaltinis:
Vanags 2007, 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas